Wykonanie zabudowy w systemie „suchych tynków" - ścian, sufitów, obudów