Wykonanie zabudowy w systemie „suchych tynków” – ścian, sufitów, obudów